navigation
New images
Regulations

Beremend Nagyközség Önkormányzata rendeleteinek nyilvántartása

14/1996. (XI. 13.) önkormányzati rendelet          
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
10/2002. (VII. 3.) önkormányzati rendelet                  
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési    tevékenység támogatásáról
12/2003. (V. 29.) önkormányzati rendelet        
a helyi környezet védelméről
21/2005. (IX. 27.) önkormányzati rendelet                
a lakáscélú helyi támogatási formákról
24/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelet              
a temetőkről és a temetkezésről
1/2007. (I. 24.) önkormányzati rendelet 
a talajterhelési díjról
15/2007. (IX. 26.) önkormányzati rendelet                  
Díszpolgári cím, Beremendért Emlékérem adományozásának rendjéről
5/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelet
a helyi építési szabályzatról
11/2008. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
7/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet
a mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások feltételeiről
11/2010. (V. 26.) önkormányzati rendelet                    
egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról
8/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről

8/2013. (VII. 24.) önkormányzati rendelet  
a települési környezet, a helyi építészeti értékek és a településkép védelméről
11/2013. (VII. 24.) önkormányzati rendelet   
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
13/2013. (IX. 4.) önkormányzati rendelet
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
2/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet                   
az önkormányzat pénzügyi támogatásairól
7/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 
a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról
1/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
a közterület használat szabályairól
2/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet  
a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól
5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet  
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó  szociális és gyermekjóléti ellátásokról
7/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről  
10/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
a mezei őrszolgálat működéséről
12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
a továbbtanuló fiataloknak adható támogatásokról
16/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet  
a helyi adókról
1/2016. (I. 12.) önkormányzati rendelet  
az önkormányzat hivatalának köztisztviselőit megillető illetményrendszer egyes elemeiről
2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
7/2016.(VII. 27.) önk. rendelet
a vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjéről
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet
a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról
4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
9/2017. (VII. 27.) önkormányzati rendelet
a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
14/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
reklámokról és reklámhordozók elhelyezéséről
1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet
a mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások feltételeiről
7/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet
a természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Kásád Község Önkormányzata rendeleteinek nyilvántartása

5/2002. (VII. 26.) önk. rendelet      
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
10/2003. (V. 23.) önk. rendelet
a lakáscélú helyi támogatási formákról
15/2003. (VIII. 21.) önk. rendelet
a helyi környezet védelméről
13/2005. (X. 11.) önk. rendelet 
a temetőkről és a temetkezésről
7/2007. (III. 22.) önk. rendelet 
a Helyi Építési Szabályzatról
3/2012. (III. 22.) önk. rendelet 
az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről
4/2012. (III. 22.) önk. rendelet 
a közterület használat szabályairól
8/2013. (IX. 12.) önk. rendelet 
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
3/2014. (III. 20.) önk. rendelet
az önkormányzat pénzügyi támogatásairól
7/2014. (VIII. 28.) önk. rendelet 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
9/2014. (XII. 4.) önk. rendelete
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
11/2014. (XII. 18.) önk. rendelete
a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról
3/2015. (II. 12.) önk. rendelet
a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól
4/2015. (II. 12.) önk. rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási  szennyvíz összegyűjtésére,elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
5/2015. (II. 27.) önk. rendelet
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
9/2015. (IX. 17) önk. rendelete
a továbbtanuló fiataloknak adható támogatásról
10/2015. (X. 15.) önk. rendelete
a díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről
13/2015. (XII. 22.) önk. rendelete 
a helyi adókról
4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
7/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendelet
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
11/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
reklámokról és reklámhordozók elhelyezéséről
1/2018. (I. 5.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
4/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Kistapolca Község Önkormányzata rendeleteinek nyilvántartása

6/1997. (VI. 25.) önk. rendelet
a természeti értékekkel rendelkező terület helyi védelem alá helyezéséről
5/2005. (VI. 2.) önk. rendelet
a Helyi Építési Szabályzatról
5/2007. (VII. 16.) önk. rendelet
a temetőkről és a temetkezésről
3/2009. (III. 27.) önk. rendelete
az 2006/129/EK irányelvnek való megfelelésről
4/2009. (III. 27.) önk. rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
3/2012. (III. 30.) önk. rendelet
az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről
8/2013. (IX. 6.) önk. rendelet
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
2/2014. (III. 21.) önk. rendelet
az önkormányzat pénzügyi támogatásairól
6/2014. (VIII. 29.) önk. rendelet
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
9/2014. (XII. 5.) önk. rendelete
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
11/2014. (XII. 19.) önk. rendelete
a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról
3/2015. (II. 13.) önk. rendelet
a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól
4/2015. (II. 13.) önk. rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
5/2015. (II. 27.) önk. rendelet
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
9/2015. (XI. 20.) önk. rendelete
a helyi adókról
5/2016. (VI. 17.) önk. rendelet
az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 
4/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
7/2017. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
8/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
11/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
reklámokról és reklámhordozók elhelyezéséről
1/2018. (I. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
4/2018. (XI. 22.) önk. rendelet
természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről