Beremend Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet
Beremend Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet
2016-03-24 12:19:51

Beremend Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet egyesületek, alapítványok,közalapítványok, egyéb szervezetek,
egyházak, közfeladatot ellátó intézmények, helyi nemzetiségi önkormányzatok
és magánszemélyek számára, természetben vagy pénzben juttatott támogatásra.


A pályázatot kulturális, művelődési, oktatási, sportolási tevékenységre, illetve a település fejlesztése és szépítése céljára
nyújthatják be.

A pályázati adatlap és összeférhetetlenségi nyilatkozat a
www. beremend.hu honlapról letölthető.
A pályázatokat csak ezek csatolásával tudjuk elfogadni.
A pályázatokat 2016. I. félévben április 8-ig lehet benyújtani a
Beremendi Közös Önkormányzati  Hivatalban
 Vukman Mónika gazdasági vezetőnél.
A pályázat elbírálása: 2016. április 14.


Azok a természetes személyek, akik egymást követő két évben támogatásban már részesültek, azok az azt követő harmadik évben pályázatot nem nyújthatnak be.
A támogatásban részesülők a támogatás felhasználásáról tartalmi és pénzügyi elszámolást kötelesek készíteni a tárgyévet követő év március 31. napjáig. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szöveges értékelést;


A szöveges értékeléshez be kell mutatni a támogatás felhasználását igazoló számlákat, egyéb a támogatás felhasználását igazoló dokumentumokat.
Aki az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget vagy a támogatást nem a megjelölt célra vagy a jóváhagyott céltól eltérően használja fel a jövőbeni támogatásokból öt évre kizárja magát.

Pályázati adatlap.pdf