Családsegítő állás
Családsegítő állás
2016-12-16 08:20:50

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7827 Beremend, Rákóczi utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség 15/1998-as NM rendelet szerinti végzettség,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         családsegítő munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű empatikus magatartás és konfliktuskezelési képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kubatovné Kelemen Anita nyújt, a 0672574047 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Alapszolgáűltatási Központ címére történő megküldésével (7827 Beremend, Rákóczi utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: családsegítő , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Alapszolgáltatási Központ irodájában - 2016. december 16.

•         Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján - 2016. december 16.

•         Társult községekben önkormányzat hirdetőtábláján - 2016. december 16.