Családsegítői állás
Családsegítői állás
2016-09-26 09:01:33

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7827 Beremend, Rákóczi utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

családsegítő feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség 15/1998-as NM rendelet szerinti végzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű empatikus magatartás és konfliktuskezelési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kubatovné Kelemen Anita nyújt, a 06-72-574-047 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (7827 Beremend, Rákóczi utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: családsegítő , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 •       Személyesen: Kubatovné Kelemen Anita , Baranya megye, 7827 Beremend, Rákóczi utca 20. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Beremend Nagyközség Önkormányzat Kábeltelevíziós hálózatán - 2016. szeptember 26.
 •       Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján - 2016. szeptember 26.