Építésügyi beruházási ügyintéző pályázat
Építésügyi beruházási ügyintéző pályázat
2016-09-05 06:34:03

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ellátandó feladatok:

Építésügyben különösen az épület rendeltetés változás engedélyeztetésével, a kötelezésekkel és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Részt vesz a fejlesztési, rendezési koncepciók, programok, tervek kidolgozásában, követi azok végrehajtását. Karbantartja a területrendezési és részletes rendezési tervek műszaki tervek műszaki nyilvántartási rendszerét és a vonatkozó tervtárat és ellenőrzi a fejlesztési és építésszabályozási tervek betartását. Előkészíti az önkormányzati beruházásokat, felújításokat, elkészíti a költségvetésüket, közreműködik a lebonyolításukban, műszaki ellenőrzésben, szakmailag igazolja a számlákat. Elkészíti a beruházási, felújítási munkák tervezésére, kivitelezésére a pályázatok kiírását, árajánlatokat szerez be. Közbeszerzési eljárások lebonyolításában, mint előkészítő munkacsoport-vezető vesz részt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó építésügyi feladatokat.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény és a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal 4/2015.(VI.10.) számú Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, építészmérnök,

•         ECDL

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, építő- mérnök végzettség,

•         építésügyi munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         ECDL

•         műszaki ellenőri végzettség

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű együttműködés és kapcsolatteremtő készség,

•         Kiváló szintű döntésképesség,

•         Kiváló szintű szakmai ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2015. (III.20.) Korm.rend. 1.sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. számú mellékletére

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Iskolai végzettséget és szakképzettségeket igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárásásal öszefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátrok Anna jegyző nyújt, a 06-72-574-921 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7827 Beremend, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2122/2016 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi - beruházási ügyintéző. [MB1] 

•         Elektronikus úton Zátrok Anna jegyző részére a jegyzo@beremend.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor próbaidő kikötése mellett. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján - 2016. szeptember 5.

•         Beremend Nagyközség Önkormányzat kábeltelevíziós hálózatán - 2016. szeptember 5.

•         Társult települések Kásád és Kistapolca települések hivatalában - 2016. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.beremend.hu honlapon szerezhet.

 [MB1]