Értesítés BURSA Hungarica pályázat eredményéről - Kásád
Értesítés BURSA Hungarica pályázat eredményéről - Kásád
2015-12-21 10:46:57

Értesítés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adatairól

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára 4 fő felsőfokú tanulmányokat folytató („A” típusú) fiatal nyújtott be pályázatot.   Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015. (IX.16.) számú határozata a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat következő évi fordulójához történő csatlakozásról és a támogatások odaítéléséről szóló döntést. Ezen hatáskörömben eljárva a pályázatok külön-külön értékelésre kerültek, a szociális rászorultság (jövedelmi viszonyok, hátrányos helyzet) figyelembevételével, döntöttem arról, hogy valamennyi pályázó jogosult az ösztöndíj támogatásra   Az ösztöndíj időtartama alatt

  • az „A” típusú pályázatot benyújtók a 2015/2016. tanév második és 2016/2017. tanév első félévében 10 hónapon keresztül,

5.000 Ft/hó önkormányzati támogatásban részesülnek.   

 

Kásád, 2015. december 15.   

                                                                                       Bosnyák Zoltán Lyubinkó
                                                                                               polgármester