Pálinkafőzés bejelentése
Pálinkafőzés bejelentése
2015-01-15 09:28:27

A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzatba. (Bejelentő lap az oldal alján.)

2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel.

 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 63.§ (1) bekezdés 12. pontja alapján a magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

 A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. (Bevallás az oldal alján.)

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző előállít párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. Az átalánydíjat a magánfőző fizet meg.

 Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőző párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

 A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

 Az önkormányzati adóhatóság értesíti a desztillálóberendezés bejelentéséről, valamint a magánfőző adóbevallásáról a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett – más – önkormányzati adóhatóságokat. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

 A magánfőzés (átalányadózás) szabálymódosításából következően 2015-től megszűnik az a jogszabály által biztosított lehetőség, hogy a magánfőző 50 litert meghaladóan eladásra is előállíthasson párlatot a főzést megelőző bejelentés és normál jövedéki adómérték szerinti adófizetés mellett.

 Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

 A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Értékesítéskor, vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőző párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, akkor az illetékes önkormányzati adóhatósághoz benyújtott bejelentkezés alapján, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

Fontos! Az 1-es és 3-as nyomtatvány a 2015-ben előállított párlatra vonatkozik, aminek beadási határideje 2016 január 15.

Nyomtatványok:

1. Bevallás előállított magánfőzött párlat után: Bevallás.pdf

2. Bejelentés desztilláció berendezés tulajdonjogáról: Párlatfőző bejelentő.pdf

3. Bejelentés 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat
    megsemmisítéséről: Párlat megsemmisítés.pdf