Pályázat szakács munkakör betöltésére.
Pályázat szakács munkakör betöltésére.
2015-10-26 07:47:13

Beremend Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Napközi Otthonban 1 fő szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Napközi Otthon konyhája

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:  - Szakmunkásképző intézet, Szakács végzettség          
                               - legalább 3 év szakmai tapasztalat
                               - Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,     
                               - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Barics Pálné nyújt, a 06-30/384-2437-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtási módja:

Postai úton, a pályázatnak az Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével

(7827 Beremend, Szabadság tér 1.).

Személyesen: Wenhardt Renátánál a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatalban

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 20.