Pályázati referens állás
Pályázati referens állás
2017-03-02 08:48:05

Foglalkoztatás  időtartama: határozatlan idejű Munka Törvénykönyves jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Beremend Nagyközség Önkormányzat

7827 Beremend Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és/ vagy uniós támogatású pályázatok figyelése, előkészítésben való részvétel, pályázati dokumentációk teljes körű összeállítása, a támogatással megvalósuló projektek szakszerű menedzselése. Pályázati adatlapok kitöltése, partnerekkel való kapcsolattartás, fejlesztéshez szükséges engedélyezési/hozzájárulási eljárások szervezése, szakmai egyeztetések lebonyolítása, projekt előkészítése, projekttervezés és ütemezés előkészítése. Pályázati dokumentációhoz kapcsolódó tanulmányok elkészítése,(megvalósíthatósági, háttér, stb..), projekt költségvetés készítése. A projektek szakmai és pénzügyi menedzselése. Pénzügyi , előrehaladási jelentések elkészítése,  ütemtervek kialakítása. Részvétel a helyszíni és monitoring ellenőrzéseken kapcsolattartás a Támogató és Közreműködő Szervezetekkel.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
  • Főiskolai végzettség (pénzügyi vagy műszaki végzettség)
  • Minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat

A munkáltató részéről elvárt  kompetenciák:

  • pontos, precíz önálló munkavégzés
  • magas fokú koncentrációs képesség
  • kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
  • szakmai területhez kapcsolódó intézményrendszer, jogszabályok, eljárásrendek naprakész ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

megbízható angol és/vagy német nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló okmányok másolata
  • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. március 24 péntek 12 óra

Pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton: polgarmester@beremend.hu címre küldve vagy postai úton  Beremend Nagyközség Önkormányzat Theisz Ferenc polgármester Úr  részére

(7827 Beremend Szabadság tér 1. )

A munkakör legkorábban 2017. március 28-től tölthető be.