Szakács állás
Szakács állás
2017-01-13 10:04:57

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal konyhája

7827 Beremend, Petőfi u. 7.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Szakmunkásképző intézet, Szakács végzettség           

- Szakács - legalább 3 év szakmai tapasztalat

- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,      

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 27.

A munkakör betölthetőségének időpontja 2017. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Barics Pálné nyújt, a 72/474-219 telefonszámon.

A pályázatok benyújtási módja:

Postai úton, a pályázatnak az Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével

(7827 Beremend, Szabadság tér 1.).

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. január 31.