Számviteli ügyintéző állás
Számviteli ügyintéző állás
2017-02-09 13:47:57

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

ASP rendszeren keresztül könyvelési feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016. (I.12.) számú Ör. az önkormányzat hivatalának köztisztviselőit megillető illetményrendszer egyes elemeiről, valamint Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség ,

•         államháztartási könyvelésben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vukman Mónika nyújt, a 06-72-574-920 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7827 Beremend, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 496/2017 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző. [MB1] 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján - 2017. február 13.

•         Beremendi Kábeltelevíziós hálózaton - 2017. február 13.

•         Társult községekben önkormányzat hirdetőtábláján - 2017. február 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.