Tájékoztató, az alapfokú
Tájékoztató, az alapfokú
2015-03-05 15:38:46

2014-2015. tanév II. félév


Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja a A KLIK Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata.

A térítési díj és a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben kizárólag a szakmai feladatra jutó folyó kiadások összege vehető figyelembe. Ez alapján intézményünkben a KLIK Siklósi Tankerülete által a 2014-2015. tanév II. félévére megállapított díjalap: 207 400 Ft.

A tanulók féléves művészeti iskolában elért tanulmányi átlaga alapján a fizetendő térítési díj mértéke a következő:

a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap

 
Díjalap    Tanulmányi átlag    Tanévre       Félévre       
5%                 4,6 - 5                 10 400 Ft     5 200 Ft       
6%                 4,1 - 4,5              12 500 Ft     6 250 Ft       
8%                 3,6 - 4                 16 600 Ft     8 300 Ft       
10%               3,1 - 3,5              20 800 Ft    10 400 Ft       
15%               2 - 3                    31 100 Ft     15 550 Ft       
20%            elégtelen              41 500 Ft     20 750 Ft    

 
A tanulót szociális helyzete alapján térítési díjkedvezmény illeti meg, melynek kiszámítása a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem és a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28 500 Ft) alapján történik.
 
1: Az egy főre jutó nettó jövedelem mértéke a legkisebb öregségi nyugdíj  
2: A fizetendő térítési díj a  tanulmányi eredmény alapján meghatározott díj        

           1                     2

131 – 135 %-a    10 %-a       
136 – 140 %-a    20 %-a       
141 – 150 %-a    30 %-a       
151 – 160 %-a    40 %-a       
161 – 170 %-a    50 %-a       
171 – 180 %-a    60 %-a       
181 – 190 %-a    70 %-a       
191 – 200 %-a    80 %-a       
201 – 210 %-a    90 %-a    

A díjkedvezmény iránti kérelmet az erre szolgáló igénylőlapon - mely az iskola titkárságán hozzáférhető - tanévenként kétszer (szeptember 10-ig, ill. február 10.-ig) lehet benyújtani az intézményvezetőnek aki, a kérelmet a benyújtást követő 30 napon belül elbírálja.
A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni
A térítési díj befizetésének határideje: október 15. ill. március 15.
A befizetés elmulasztása esetén az intézményvezető írásban felhívja a törvényes képviselő figyelmét a fizetési kötelezettség teljesítésére, ill. a mulasztás jogkövetkezményeire.