Beremend Nagyközség szennyvízelvezetésének fejlesztése

Üdvözöljük a "Beremend Nagyközség szennyvízelvezetésének fejlesztése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.


Projekt adatok

A kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. valamint Beremend Nagyközség Önkormányzata.
A projekt címe: Beremend Nagyközség szennyvízelvezetésének fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 279.999.963 Ft
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00053
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2018 év vége  A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Beremend Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területe.

A Beremend központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A projektet Beremend Nagyközség Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2018.12.31-ig. A projekt támogatási összege: 279.999.963 Ft.