Beremend Nagyközség Közművelődési- és Iskolai Könyvtárának energetikai korszerűsítése

Üdvözöljük a "Beremend Nagyközség Közművelődési- és Iskolai Könyvtárának energetikai korszerűsítése" című projekt oldalán.


Projekt adatok

A kedvezményezett neve: Beremend Nagyközség Önkormányzat.
A projekt címe: Beremend Nagyközség Közművelődési- és Iskolai Könyvtárának energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 26.874.621 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2021. április 12.  A projekt tartalmának ismertetése

Jelen támogatási kérelmünk célja Beremend Nagyközség Közművelődési- és Iskolai Könyvtárának (7827 Beremend, Kossuth Lajos utca 2., hrsz.: 285/6) épületenergetikai korszerűsítése, mellyel hozzájárulunk a hatékonyabb energiahasználat és a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítéséhez. A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének 3-as funkcióján belül a tervezett fejlesztés a d.) pont alá sorolható: „Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár”.

A fejlesztés indokoltsága szempontjából fontos bemutatni a tervezett megvalósítási helyszín jelenlegi állapotát is. Az épület jelenlegi energetikai minőségbesorolása jelenleg nem kedvező: GG besorolású, aminek következtében az épület fenntartási költségei rendkívül magasak. Településünk könyvtárának külső határoló szerkezeteire, gépészeti rendszerére jellemző, hogy sok esetben korszerűtlen, a fenntartás költséghatékonyságának szempontjából nem előnyös. Az épület fenntartásnak költségei jelen pillanatban jelentős anyagi ráfordítást igényelnek a település önkormányzatától. Ez a korszerűtlenség maga után vonja a primerenergia-megtakarítás alacsony volumenét, illetve – a korszerűtlen, nem energia hatékony vagy környezetbarát megoldások jelenlétéből és arányából adódóan – indokolttá teszi az épület energetikai fejlesztését. A fejlesztés tárgyát képező ingatlant jelentős kihasználtság jellemzi, ebből kifolyólag a primer-energia megtakarítással járó fenntartási költség-csökkenés jelentős megtakarításokat eredményezne.

A fejlesztés során, a Felhívásban szereplő támogatható tevékenységek közül a következőket tervezzük megvalósítani. Célunk az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése. Az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása keretében a projekt során – a Felhívás 3.1.1-es fejezetének a) pontja értelmében – tervezünk külső szigetelési munkálatokat, illetve födém és lábazati szigetelést is, annak érdekében, hogy az épület fenntarthatósága, hőtechnikai jellemzői javuljanak. E fejlesztés, a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelve, azokat figyelembe véve valósulna meg.

A bölcsőde udvara megújul, új telepített játszóeszközök kerülnek elhelyezésre. A bejárat mellett elhelyezkedő betonozott felület fölé kiépítésre kerül egy faszerkezetű féltetős árnyékoló. Kialakításra kerül továbbá egy féltetős kerékpártároló.

A fejlesztés keretében – a Felhívással összhangban – tervezünk még a 3.1.1-es fejezet d) pontja értelmében napelemek és tartóelemeik beszerzését és telepítését, 3,5 kW-os teljesítménnyel, az épület energiaigényének megfelelően, az energetikai számításokat alapul véve. A napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges Háztartási Méretű Igénybejelentő a szolgáltató irányába megküldésre került. A napelemek célja, hogy hozzájáruljanak az épület fenntartási költségeinek csökkentéséhez, illetve az épület hosszú távon is fenntarthatóvá váljon. A gépészeti megújuló technológiák közül az ingatlan kihasználtságának és méretének leginkább megfelelő eszközt alkalmaztuk annak érdekében, hogy energetikai és költséghatékonysági szempontból a legoptimálisabb valósuljon meg.

A beruházás keretében egy további fejlesztési tevékenységet szeretnék megvalósítani, ami a Felhívás a 3.1.2.2-es fejezet a) pontja, a fűtési rendszer korszerűsítése. A korszerűsítés során az épület fűtési rendszere javulni fog, aminek eredményeképpen a fenntartási költségek csökkenek. A fűtés korszerűsítése során thermofejek telepítését tervezzük. A fejlesztések segítségével célunk egy alkalmas rendszer kiépítése a könyvtár fűtésigényének kielégítésére.

Jelen támogatási kérelem keretében, a Felhívás 3.1.2.1. pontja: a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a következőket tervezzük: a): projektarányos akadálymentesítés, c): nyilvánosság biztosítása, d): képzési anyag kidolgozása, képzés tartása, a Felhívás a képzés biztosítására vonatkozó feltételei alapján.

A tervezett felújítási, korszerűsítési munkálatok esetében, az energetikai tervekre vonatkozó számítás – különös tekintettel a fejlesztés után megvalósuló állapotra – a 7/2006. TNM rendelet 2018. január 1-én hatályba lépő módosításának figyelembe vételével történt. A projekt során a tervezett beruházások elősegítik a könyvtár épületének korszerűsítését, illetve a tervezett beruházások – egymás hatását segítve – hozzájárulnak az épület hosszú távú fenntarthatóságához, valamint a költséghatékony üzemeltetéshez.